Σε πρόσφατη συνάντηση των διευθυντών όλων των φυλακών της Ευρώπης, επανεκτιμήθηκε η σωφρονιστική κατάσταση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και αποφασίστηκαν συγκεκριμένα μέτρα. Και επειδή οι φυλακές αλλού αδειάζουν και εδώ γεμίζουν αυτό που είναι συνετό είναι η συμμόρφωση της Ελλάδας με τα ευρωπαϊκά δεδομένα.

1) Η στέρηση της ελευθερίας πρέπει να θεωρείται έσχατη λύση και να συνδέεται με τη σοβαρότητα των πράξεων για τις οποίες κατηγορείται κάποιος.

2) Η ανέγερση νέων φυλακών δεν λύνει το πρόβλημα του υπερπληθυσμού. Πρέπει να μελετηθεί η πιθανότητα αποποινικοποίησης σειράς αδικημάτων ή ο αποκλεισμός επιβολής στερητικής της ελευθερίας ποινής για ορισμένες από αυτές.

3) Να δοθεί έμφαση στην προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της υγιεινής των εγκλείστων.

4) Να διευκολυνθεί η επικοινωνία των κρατουμένων με την οικογένειά τους και να αποτελέσουν προτεραιότητα οι εναλλακτικές-κοινωνικές μορφές έκτισης των ποινών (π.χ. σε καθεστώς ημιλευθερίας)

5) Να περιοριστεί η προσωρινή κράτηση και η χρονική διάρκειά της στα ελάχιστα δυνατά επίπεδα, με επιβολή στον κατηγορούμενο άλλων όρων, όπως η απαγόρευση εισόδου σε κάποιους χώρους, η υποχρεωτική κατοίκηση σε συγκεκριμένη διεύθυνση, η χρηματική εγγύηση κ.α.

6) Να αποφεύγεται η επιβολή υπερβολικά μεγάλων ποινών φυλάκισης, γιατί έτσι επιβαρύνεται συνολικά η φυλακή.

7) Προτείνονται μέτρα αποζημιώσεων του θύματος, αυστηρής επιτήρησης και αναστολής εκτέλεσης της ποινής υπό όρους. Το τελευταίο μέτρο θεωρείται το πιο αποτελεσματικό για τον περιορισμό του εγκλεισμού και την ομαλή επιστροφή των κρατουμένων στην κοινωνική ζωή.

Από την Ελευθεροτυπία Εβδομάδα  – Αρ. Φύλλου 40 – σελ. 20

Πηγή: ClopYPastE.gr

Bookmark and Share

Advertisements