Για περισσότερα από 2.500 χρόνια, η δραχμή, αποτελούσε τη βάση του νομισματικού συστήματος στην Ελλάδα , ενώ τα τελευταία 169 χρόνια είναι το επίσημο νόμισμά της.

Από τον οβολό του 7ου π.Χ. αιώνα, τα πρώτα κέρματα της Λυδίας, τα αργυρά δίδραχμα του Φείδωνα και το αθηναϊκό τετράδραχμο ή γλαύκες της Αθήνας μέχρι τα σύγχρονα χαρτονομίσματα, η ιστορία των νομισμάτων παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και είναι συναρπαστική.

Η δραχμή, από το πρώτο κερματόμορφο χρήμα, άλλαξε πολλές όψεις και σχήματα κατά την ιστορική της πορεία δια μέσου των αιώνων.

Το Φεβρουάριο του 1833, η δραχμή γεννιέται σαν εθνικό νόμισμα, με βάση τον άργυρο.

Το Φεβρουάριο του 2002, η δραχμή, αφού συνυπάρξει για δύο μήνες με το ευρώ, θα παραδώσει τα σκήπτρα και θα αποσυρθεί οριστικά στο χώρο της ιστορίας.

Αφού έχουμε πει τη δραχμή δραχμούλα και μας λείπει ας τη βλέπουμε τουλάχιστον για να αναπολούμε τα χρόνια και τις καλές και ωραίες στιγμές που περάσαμε μαζί της. Σας την παρουσιάζουμε σε κολαριστά χαρτονομίσματα για να θυμούνται οι παλαιότεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι.  Άτιμο ευρώ…

Bookmark and Share

Advertisements